Signe Westi | Certificeret Psykoterapeut og Familierådgiver

Genskab familie-harmonien

Føles det som om, at I hver er jeres egen ø, som flyder længere fra hinanden?

Familiesamtaler/familieterapi

Familien kan ses som et system, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden for at kunne fungere optimalt sammen. Der kan være mange oversager til at familien som system ikke fungerer ”efter hensigten”, og kan føles som off-track. Det kan opleves som at leve som øer sammen, der driver rundt ved siden af hinanden uden rigtig kontakt.

Det kan betyde:

Familiesamtaler med både børn og forældre

Nogen gange kan være svært at være et barn. Barnet skal fungere og tilpasse sig mange forskellige systemer i løbet af sit liv. De oplever at skulle være en del af et socialt fællesskab i skolen, de spirerende venskaber og hjemme som et medlem af familien, og evt. nye familiesystemer i forbindelse med en evt. skilsmisse. Der kan være mange udfordringer forbundet med det. Det kan handle om at jeres barns symptomer:

I samtalerne vil der være fokus på relationen og kontakten imellem jer. Jeg skaber rammerne for et rum, hvor I trygt og i jeres tempo kan udtrykke jeres oplevelser, få lyttet til hinanden og finde nye alternativer til at være sammen på. Nøgleord er nye perspektiver og bevidsthed.

Signe har været med til at vi i vores familie nu har sænket vores forventninger til os selv som forældre, og det har været en direkte årsag til at vores dreng nu ikke reagerer så vredt og vi alle kan hygge os sammen på en helt ny måde ... Det er det HELE værd. Signe leverer, og hun har betydet at vi har fået lysten og glæden tilbage til at være sammen som familie.

- Udtalelse fra en familie, jeg har hjulpet

Forældresamtale uden børn

Nogen gange kan det være rart at snakke sammen som forældre uden at skulle tage hensyn til at jeres barn er tilstede.

I forældresamtalerne arbejder vi ud fra en forståelsesramme, der også betyder, at vi ser på om barnets uhensigstmæssige adfærd er en form for kommunikation. Så hvad er barnets muligheder for at handle anderledes.

Vil I have hjælp til at styrke relationen mellem jer og jeres barn, og blive tydeligere på, hvad jeres barns budskab er med sin adfærd, er I kommet til det rette sted.

Det gode forhold mellem forhold mellem forældre og børn kan ikke tages for givet, men der kan arbejdes for det og det kan hjælpes på vej. Jeg tilbyder professionelle samtaler, med henblik på at skabe et godt fundament for en god /nær relation i fremtiden.

Vil I have hjælp til at styrke relationen mellem jer og jeres barn, og blive tydeligere på, hvad jeres barns budskab er med sin adfærd, er I kommet til det rette sted.

Nysgerrig på, om jeg er den rette? Se hvad andre siger:

Signe lærte mig at sætte grænserne, jeg manglede

Jeg kontaktede Signe, da jeg havde brug for at forstå hvordan jeg kunne håndtere min frustration overfor min mor især. Jeg blev ved med at rende ind i de samme frustrerende situationer, hvor stemningen konstant var præget af en anspændthed og ofte endte med at jeg sad tilbage og blev vred og ked af det. I den proces, har Signe med sin lytten og spørgsmål, fået mig til at erkende og forstå hvordan jeg identificerer mine egne grænser og værdier. Hvornår de bliver overskredet, og hvordan jeg uden at skulle skabe en konflikt, være tydelig og samtidig til stede i min kommunikation. Jeg har forstået på et dybt plan, hvordan familiens uløste dramaer bliver givet videre i generationer, og at jeg selv må være den der sætter forden ned. Jeg er meget glad for at jeg valgte Signe, hun har støttet mig og flyttet mit perspektiv til at nu, hvor jeg nu tillader mig at være mig selv."

Kvinde
42 år

Signe gav mig redskaberne til at håndtere stress

Jeg henvendte mig til Signe, da jeg havde alvorlige stressymptomer, og var tæt på at blive sygemeldt med stress og havde oveni depressionslignende symptomer. Signe lavede et stressforløb med mig, hvor vi fik styr på tiltag der gjorde mine symptomer mindre, og jeg lærte at håndtere dem, så jeg fremover vil kunne nå at tage mine symptomer alvorlige og nå at tage dem i opløbet. Jeg har lært mange ting om mig selv og fået en masse redskaber med, der er med til at jeg er meget mere bevidst om min krops måde at give mig signaler på, når jeg nærmer mig min grænse. Jeg har ligeledes lært meget om mig selv, som virkelig har været en øjenåbner for mig selv. jeg har lært mig selv at kende igen. Jeg er meget taknemmelig for at have haft Signe under hele forløbet, og hun er med til at jeg i dag kan jeg kalde mig stressfri!

Kvinde
46 år

Jeg har fået en anden måde at tackle og mestre de svære følelser, så jeg kan slippe dem

Det tog mig lang tid at indse at jeg havde brug for en at snakke med og få vendt nogle af de ting, der blev ved med at vende tilbage, som jeg brugte lang tid på at være ked af det i. Det er ikke nemt at skulle finde en at dele de ting med som er meget sårbare, derfor var det med mange sommerfugle i maven, jeg tog op til Signe. Men jeg blev efter kort tid meget bekræftet og afslappet! Signe har forstået at få mig til at se og forstå de mekanismer der går i gang i mig, som blev ved med at gentage sig. Jeg har fået et nyt perspektiv, og en anden måde at tackle og mestre de svære følelser, så jeg kan slippe dem. Mit forløb hos Signe har været ude over alle forventninger, og jeg kan stærkt anbefale Signe.

Mand
61 år
Scroll to Top