Signe Westi | Certificeret Psykoterapeut og Familierådgiver

Min nye bog Den bevidste forælder kan fås i bogbutikker landet over og online.

Vi står over for at skulle betragte forældrerollen med et fornyet og opdateret syn. Det er ikke bare et spørgsmål om at få nogle nye værktøjer eller en ny praksis. Det er at vågne op fra vores mindset og etablerede forestilling om: ”Hvad er en mor? Hvad er en far?”

Det sker ikke ved primært at observere, mestre og håndtere vores børn, men ved at observere og håndtere os selv og kigge mere indad. Vores største håb og ønske er at give vores børn al den kærlighed, vi har til dem, og det er ikke altid lige nemt!
At give kærlighed er også at give nærvær, og det sker ved, at vi forbinder os med vores børn. Men for at kunne forbinde os autentisk, er vi nødt til at kunne forbinde os med os selv.
Denne bog er til dig, der ønsker at blive en endnu mere bevidstgjort forælder med en tidssvarende og forstærket bevidsthed i dit forældreskab.
Den bevidste forælder handler om at skabe en bedre og tættere forbindelse og kontakt til vores børn, blandt andet ved at blive mere opmærksom og bevidst om vore egne overbevisninger, mønstre og tillærte vaner.
Læs mere om Den bevidste forælder hos udgiveren Forfatterskabet

 

 

Scroll to Top