Signe Westi | Certificeret Psykoterapeut og Familierådgiver

Det er afgørende for børn og unge, at de får mulighed for at få sat ord på deres eget liv. Jeg oplever, at alle børn meget gerne vil snakke om deres erfaringer.

Som regel vil vi som forældre prøve at vejlede og hjælpe vores børn. Men der opstår også let situationer hvor vi, trods vores kærlighed, omsorg og forsøg på at hjælpe, ikke kan nå dem. Det kan give en følelse af afmagt, som er en forfærdelig følelse at have. Jeg har rigtig gode erfaringer med at have udviklende og nære samtaler med børn, som er med til at skabe en større indre ro, en større bevidsthed og alternativer til svære situationer for barnet og den unge.

 

Børn

 

Jeg tilbyder udviklende og nærende samtaler med børn, som er med til at skabe en større indre ro. En større bevidsthed og alternativer og konkrete værktøjer til at håndtere svære situationer.

Svære situationer opstår ofte fordi børn bekymrer sig om de er gode nok som de er, de kan være triste og indelukkede eller vrede og udreagerende, udvise symptomer på angst og skolevægring. I det hele taget en mistrivsel, hvor det kan være svært som forældre at vide, hvordan man bedst muligt kan hjælpe sit barn.

Mange børn oplever en hverdag, hvor de har mistet glæden ved at skulle i skole, gå til fritidsaktiviteter, det med venner eller manglen på samme.

De kan blandt andet have symptomer på; angst, ensomhed, tristhed, udadreagerende adfærd, vrede, isolering, skolevægring, diffuse fysiske smerter, som ikke kan forklares.

Jeg har en lang erfaring i at have samtaler med børn, og med min baggrund og erfaring som lærer, akt, konsulent og Psykoterapeut, er jeg klar til at kunne give jeres barn den bedst mulige støtte.

Jeg giver dit barn muligheden for at kunne iagttage sig selv, og på den måde bedre kunne forstå sig selv, deres følelser og deres reaktioner på dem.

 

Unge

 

Det er svært for mange unge i dag at navigere i deres liv. Der er så mange parametre, hvor man skal være en succes, hver gang og hele tiden. Du skal se godt ud, have de rigtige venner, være dygtig – og helst dygtigere end alle de andre. Mange unger oplever deres liv som en stor konkurrence.

Når tingene sætter sig fast, kan det give sig til udtryk i tomhed, selvhad, angstsymptomer, cutting, spiseforstyrrelser, en helt grundlæggende ked-af-det’hed, måske en følelse af at være forkert. 

Vores samtaler kan handle om alt lige fra eksamensangst, stressbelastning, spiseforstyrrelser, forældrekonflikter, følelsen af at høre til, at kunne se meningen i livet til kærlighed og seksualitet.

Jeg vil hjælpe dig med og støtte dig i at få fat den styrke, den kerne i dig, som jeg ved du har. Du får muligheden for at flytte dit perspektiv, så du får øje på de skjulte ressourcer i dig selv.

 

Samtaler m. børn (7-12 år):

1 time: 700 kr.

 

Samtaler m. unge (13-25):

1 time og 15 minutter: 800 kr.

 

 Kontakt mig for samtale

Scroll to Top