TIL VIRKSOMHEDER

Oplæg

Jeg tilbyder at komme ud på jeres arbejdsplads, for at holde oplæg om, hvordan det ser ud fra barnets synsvinkel hvis dets forælder er ramt af stress.
Mange virksomheder tager stress meget alvorligt, har tiltag til hvordan stress på arbejdspladsen bedst kan forebygges, har udviklet stress-politik osv. Der bliver dog sjældent set på det fra et perspektiv, der er større end medarbejderen som ansat. Men stress rammer ikke kun den ansatte, men har konsekvenser for hele familien. Børnene er en del af systemet i familien, og derfor rammes de også, når en forælder er ramt af stress i større eller mindre grad. Symptomerne på disse er kunne være, ud afreagerende adfærd, tristhed, indadvendthed, vrede, angst og indre uro.

 

Oplægget vil derfor give nogle konkrete anbefalinger til hvad man som forælder skal være opmærksom i forhold til børnene, hvis der er stress i familien, samt nogle konkrete råd til hvordan man håndterer de mest almindelige problemstillinger der kommer i forhold til børn.

Varighed: 1-2 timer.

Jeg tager afsæt i nedenstående 3 emner.

  • Hvordan opleves det for barnet med stressede forældre?
  • Hvad forældre skal være opmærksomme på?
  • Hvad kan forældre gøre ved det?

 

Der er fokus er på konkret gennemgang af redskaber, sproget, øvelser og cases, samt en Introduktion til det metaforiske sprog. Derfor er det direkte overførebart til medarbejdernes hverdag. Der vil være fokus på de områder der generelt optager et barn i en stresset familie.

Jeg henvender mig til de ressourcestærke forældre, der har indset behovet for vejledende oplysning i en travl hverdag, der har et krævende og travlt arbejde, der ikke levner megen tid og overskud til at reflektere over uhensigtsmæssige vaner og mønstre i familien, men som alligevel oplever og registrerer disse, og gerne vil have inspiration og redskaber samt et andet perspektiv at anskue familielivet på.

Mit udgangspunkt for at forstå barnet er gennem sproget og adfærden.