til virksomheden

Virksomheder i dag forstår, at stress bør tages alvorligt både blandt medarbejdere og ledelse. Af den grund indføres ofte tiltag til hvordan stress på arbejdspladsen bedst kan forebygges.

Til trods for de gode intentioner bliver der sjældent set på det fra et perspektiv, der er større end medarbejderen som ansat.

Stress rammer ikke kun medarbejderen, men også familien. Børnene mærker også hvad der sker på arbejdspladsen og bliver en del af det system af stress som er opstået. Tegn så som udadreagerende adfærd, tristhed, indadvendthed, vrede, angst og indre uro kan være tegn på stress.

Til virksomheder tilbyder jeg at komme ud på jeres arbejdsplads for at holde oplæg om hvordan det ser ud fra barnets synsvinkel hvis dets forælder er ramt af stress.

Mit oplæg vil give konkrete anbefalinger til hvad man som forælder bør være opmærksom på i forhold til børnene, hvis der er stress i familien, samt nogle konkrete råd til hvordan man håndterer hverdagens problemstillinger.

 

Varigheden er at finde mellem 1 til 2 timer.

Jeg tager afsæt i de nedenstående 3 emner:

 

  • Hvordan opleves det for barnet med stressede forældre?
  • Hvad bør forældre være opmærksomme på?
  • Hvad kan forældre gøre ved det?

Der er fokus er på konkret gennemgang af redskaber, sproget, øvelser og cases, samt en Introduktion til det metaforiske sprog. Derfor er det direkte overførebart til medarbejdernes hverdag. Der vil være fokus på de områder der generelt optager et barn i en stresset familie.

Jeg henvender mig til de ressourcestærke forældre, der har indset behovet for vejledende oplysning i en travl hverdag, der har et krævende og travlt arbejde, der ikke levner megen tid og overskud til at reflektere over uhensigtsmæssige vaner og mønstre i familien, men som alligevel oplever og registrerer disse, og gerne vil have inspiration og redskaber samt et andet perspektiv at anskue familielivet på.

Mit udgangspunkt for at forstå barnet er gennem sproget og adfærden.

 

 Kontakt mig for samtale