min tilgang

Personen er ikke problemet; problemet er problemet.

 

I mit daglige arbejde benytter jeg to tilgange som du vil mærke allerede ved første møde:

Den systemiske og den narrative.

Bag disse to knudrede koncepter gemmer der sig hver en metode der sætter ord på det som føles usagt og ubeskriveligt. Du kan her læse mere om de to metoder, hvad de betyder og hvad jeg mener de kan gøre for dig.

 

Om den systemiske tilgang

 

Ligesom alle husets rum er forbundet på tværs af værelser, gange og sale, på samme måde er mennesker forbundet i systemer – i vores relationer, i det vi siger og og det vi gør mellem hinanden. Tænker man rummet for sig selv ser man ikke huset, og tænker man sig selv enkeltvis ser man ikke familien. Med en systemisk tilgang ser man mere og man tænker bedre, de barrierer der til dagligt giver modstand til forandring.

 

Om den narrative tilgang 

 

Det er ganske umuligt for mennesker ikke at skabe mening og fortælle historie om os selv. Men ofte er det en historie som forbliver ufortalt. Af den grund ser vi indad af de helt forkerte årsager.

Hvad den narrative tilgang fortæller os er, at vi ikke er et problem, men vi har et problem. Når først vi ser det forhold og hvilken historie vi fortæller om os selv, kan vi begynde at arbejde med problemet som problemet, og ikke personen som problemet.

Den vi er, vores identitet, er bygget op omkring fortællinger vi enten fortæller om os selv, eller som andre fortæller om os. Det giver os en plads i verden.

På både godt og ondt; nogle fortællinger er blevet uforståelige, brudte, eller føles ude af vores hænder.

Det er for fortællinger som det er med mennesker, at der gemmer sig noget mellem linjerne, og for at finde mening i vores historier eller give ord til de endnu ukendte historier, kan det være godt, at undersøge vores fortællinger nærmere.

 

Som psykoterapeut er dét hvad jeg kan, hjælpe til med og støtte dig i.

 

 Kontakt mig for samtale