FORÆLDRESAMTALER UDEN BØRN

Nogen gange kan det være rart at snakke sammen som forældre uden at skulle tage hensyn til at jeres barn er tilstede.

  • Det kan være at vende og dele de udfordringer der kan være både i skolen, og i familien.
  • Usikkerhed eller uenighed om forældrerollen
  • Hvis I er forældre til et såkaldt potentielt diagnosebarn
  • Uenighed ved valg af opdragelse

I forældresamtalerne arbejder vi ud fra en forståelsesramme, der også betyder, at vi ser på om barnets uhensigstmæssige adfærd er en form for kommunikation. Så hvad er barnets muligheder for at handle anderledes.