FORÆLDRE-BARN-SAMTALER

Børnesamtaler med forældre:

Nogen gange kan være svært at være et barn. Barnet skal fungere og tilpasse sig mange forskellige systemer i løbet af sit liv. De oplever at skulle være en del af et socialt fællesskab i skolen, de spirerende venskaber og hjemme som et medlem af familien, og evt. nye familiesystemer i forbindelse med en evt. skilsmisse. Der kan være mange udfordringer forbundet med det. Det kan handle om at jeres barns symptomer.

 • Abrupt vrede
 • Opgivenhed,
 • Tristhed,
 • Tavshed/introvert/indelukket
 • Fravær af affektregulering (at være i sine følelsers vold)
 • Angsthed
 • Overdreven opmærksomhed på at være perfekt
 • Udfordringer ved at være en del af et fællesskab.
 • Selvhad (skal måske stå ved teenageren)

 

Familiesamtaler/terapi

Familien kan ses som et system, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden for at kunne fungere optimalt sammen. Der kan være mange oversager til at familien som system ikke fungerer ”efter hensigten”, og kan føles som off-track. Det kan opleves som at leve som øer sammen, der driver rundt ved siden af hinanden uden rigtig kontakt.

 

Det kan betyde:

 • Det kan være svært at få kommunikationen til at fungere
 • I taler ofte forbi hinanden og alle føler sig misforstået
 • I oplever at i familien er fejlfindere
 • Fællesskabet og værdien ved at være en familien kan være svært at få øje på
 • Det kan ofte opleves som at glæden ved samværet er fraværende
 • Der ofte er en anspændt stemning

 

I samtalerne vil der være fokus på relationen og kontakten imellem jer. Jeg skaber rammerne for et rum, hvor I trygt og i jeres tempo kan udtrykke jeres oplevelser, få lyttet til hinanden og finde nye alternativer til at være sammen på. Nøgleord er nye perspektiver og bevidsthed.